Poptastic Confessions

Poptastic Confessions

Follow by Email

Sunday, November 30, 2014

Y Dydd Olaf by Gwenno

Dear Poptastic Readers,

Back in early October, I bought the new album from The Queen of Welsh Dream Pop (aka Gwenno). I've been meaning to review it forever and I sort of dropped the ball. But never fear, I found the review I started. And it is never too late to go buy an excellent album.


Gwenno

As you remember, I absolutely adored Gwenno's first EP Ymybelydredd. Click on the title to read my review. I even interviewed Gwenno back then. Click there to read the review.


The Ymbelydredd EP

Gwenno's first full-length album Y Dydd Olaf is a bit darker. The album's theme was inspired by a 1970s Welsh-language sci-fi movie. The movie is about robots taking over the human race. Thus things are a bit darker this time around.


Chwyldro

"Chwyldro" is the opening track. It translates to Revolution. It was also the first single from the album. Click on the title to read what I wrote about it last year.


"Patriarchaeth" is the second track and starts off with some distorted chords, but it quickly moves to a quite lovely melody. The chorus is soaring. Some distortion remains in the song, but it works. And it is a nice pop song. And you can guess by the title that the name of the song is Patriarchy.

Calon Peiriant / Fratolish Hiang Perpeshki

"Calon Peiriant" is the dreamy current double A-side single. It has a lovely melody. And the name of this track translates to The Heart Machine. Watch the video on my post where I reviewed the single.

"Sisial Y Mor" is another mid-tempo affair. It is The Sea Whisper and you can imagine the sea air as you listen.

"Dawns Y Blaned Dirion" is an instrumental interlude that clocks in under 2 minutes. When I translated this, I got Kindly Dance The Planet. Well … you get the drift.

Golau Arall

"Golau Arall" is the previous single that was out in February of this year. It is the most haunting of all the tracks. The title translates to Other Light. For some odd reason, I think about ghosts when I hear this track. Haunting, indeed. Click on the title to read what I wrote about it earlier this year.

"Stwff" sounds like it samples some TV clips in the beginning. The title translates to Stuff. I think we can all relate.

Y Dydd Olaf

"Y Dydd Olaf" has sort of a retro feel about it. It is the title track, and the translation is The Last Day.

My favourite track on the album is "Fratolish Hiang Perpeshki." It's got that Italo-Disco feel to it. A sort of somber dance number. And as you can remember, I made a video of it using some leftover footage I had. Watch it here.

The album ends with the track "Amser." That translates to Time. The track has soaring vocals from Gwenno. And it is a beautiful closing track.


You don't have to speak Welsh to enjoy Gwenno's album. It's actually quite nice to listen to it. It's dreamy. It's pop. It's dream pop!

Y Dydd Olaf is available on iTunes and Gwenno's label Peski.

Don't delay. Buy it today!

Cheers then,
—Davearama

***

Rhaglenni darllen Poptastic annwyl,

Yn ôl yn gynnar ym mis Hydref, prynais yr albwm newydd gan The Queen of Dream Pop Cymru (Gwenno aka). Rwyf wedi bod ystyr i adolygu am byth ac yr wyf yn fath o ollwng y bêl. Ond byth ofni, yr wyf yn dod o hyd yr adolygiad i mi ddechrau. Ac nid yw byth yn rhy hwyr i fynd brynu albwm ardderchog.

Wrth i chi gofio, yr wyf wrth fy addoli EP Ymybelydredd gyntaf Gwenno yn. Cliciwch ar y teitl i ddarllen fy adolygiad. Rwyf hyd yn oed yn cyfweld Gwenno bryd hynny. Cliciwch yno i ddarllen yr adolygiad.

Albwm hyd llawn cyntaf Gwenno yn Y Dydd Olaf yn ychydig yn dywyllach. Thema yr albwm yn ei ysbrydoli gan ffilm Cymraeg o'r un enw? Mae'r ffilm yn ymwneud â ... Felly pethau ychydig yn dywyllach y tro hwn.

"Chwyldro" yw'r trac agoriadol. Dyma hefyd oedd y sengl gyntaf o'r albwm. Darllenwch yr hyn ysgrifennais am y peth y llynedd.

"Patriarchaeth" yw'r ail drac ac yn dechrau i ffwrdd gyda rhai cordiau gwyrgam, ond mae'n gyflym yn symud i alaw yn eithaf hyfryd. Mae'r corws yn codi i'r entrychion. Mae rhai afluniad yn parhau i fod yn y gân, ond mae'n gweithio. Ac mae'n gân bop 'n glws. A gallwch ddyfalu gan y teitl fod enw'r gân yn Patriarchaeth.

"Calon Peiriant" yw'r un A dwbl-ochr ar hyn o bryd dreamy. Mae ganddo alaw dreamy. Ac enw trac hwn yn cyfateb i "The Machine Galon." Gwyliwch y fideo ar fy swydd lle yr wyf yn adolygu'r sengl.

"Sisial y Môr" yn berthynas canol-tempo arall. Mae'n "The Whisper Môr" a gallwch ddychmygu yr awyr y môr wrth i chi wrando.

"Dawns Y Blaned Dirion" yn egwyl offerynnol sy'n clocio mewn llai na 2 funud. Pan fyddaf yn cyfieithu hyn, Cawn "Garedig Dawns Y Blaned." Wel ... byddwch yn cael y drifft.

"Golau Arall" yw'r sengl blaenorol a oedd allan yn Chwefror Y flwyddyn hon. Dyma'r hudolus y rhan fwyaf o'r holl ganeuon. Mae'r teitl yn cyfateb i "Light Eraill." Am ryw reswm od, yr wyf yn meddwl am ysbrydion pan fyddaf yn clywed y trac hwn. Atgofus, yn wir. Darllenwch yr hyn ysgrifennais am y peth yn gynharach eleni.

"STWFF" yn swnio fel ei fod samplau rhai clipiau teledu yn y dechrau. Mae'r teitl yn cyfateb i "Stuff." Rwy'n meddwl y gallwn ni i gyd yn ymwneud.

"Y Dydd Olaf" Mae gan fath o deimlad retro am y peth. Mae'n y trac teitl, ac mae'r cyfieithiad yn y dydd olaf.

Fy hoff drac ar yr albwm yw "Fratolish Hiang Perpeshki." Mae'n rhaid bod Italo-Disgo yn teimlo iddo. Mae math o rif dawns drist. Ac fel y gallwch chi gofio, yr wyf yn wallgof fideo ohono gan ddefnyddio rhai lluniau dros ben oedd gen i. Gwyliwch ef yma.

Mae'r albwm yn dod i ben gyda'r trac "Amser." Mae hynny'n cyfateb i "Time." Mae'r trac wedi soaring llais o Gwenno. Ac mae'n drac cau hardd.

Nid oes rhaid i chi siarad Cymraeg i fwynhau albwm Gwenno yn. Mae'n mewn gwirionedd yn eithaf braf i wrando arno. Mae'n dreamy. Mae'n pop. Mae'n freuddwyd pop!

Y Dydd Olaf ar gael ar iTunes a Gwenno yn label Peski.

Peidiwch ag oedi. Prynu heddiw!

Cheers hynny,
-Davearama

No comments:

Post a Comment