Poptastic Confessions

Poptastic Confessions

Follow by Email

Monday, October 28, 2013

Chwyldro by Gwenno

Dear Poptastic Readers,

Hooray! Welsh singer/songwriter/music producer Gwenno is back with a new song called "Chwyldro." And that means "Revloution" in English.


The new song is chill, dark, dreamy and haunting. And it is sung in Welsh as Gwenno is quite the champion for the Welsh language! And listeners are better off for it. It adds to the mysterious vibe the song has.Now you might remember that last year Gwenno had an amazing debut EP called "Ymbelydredd." And the single by the same name landed at #3 in my favorite songs of 2012. "Despenser St" was also another amazing song from the EP and it was featured in a TV program earlier this year. The EP was rather dreamy electro-pop. The new song sound less electro and more like a band feel to it.


The single comes with an extra track, a b-side if you will. It is called "A B C Ch D." It's along the same lines as the single.

And then there is the R Seiliog Remix of "Chwyldro." It definitely speeds up the track but I'm not sure it is aimed at the dance floor. Instead, it takes the song to new heights as it sounds like you might be up in the atmosphere listening to it. Definitely a journey.

Have a listen to "Chwyldro" on SoundCloud ...


"Chwyldro" is available for download on her label Peski's website. And if you are so inclined, there is a physical CD single that you can order, but hurry. There were only 50 copies made so it will be quite the collector's item!

"Chwyldro" will be available on iTunes this week. Please support the artist!

Cheers then!
—Davearama

P.S. Please check out when I interviewed Gwenno last summer for Poptastic Confessions.

****


Annwyl Darllenwyr Poptastic ,

Hwre ! Canwr / ysgrifennwr caneuon Cymraeg / cerddoriaeth cynhyrchydd Gwenno yn ei ôl gyda chân newydd o'r enw " Chwyldro . " Ac mae hynny'n golygu " Revloution " yn Saesneg.

Mae'r gân newydd yn oeri, tywyll, breuddwydiol a hudolus . Ac mae'n cael ei ganu yn y Gymraeg fel Gwenno yn eithaf hyrwyddwr ar gyfer yr iaith Gymraeg ! A gwrandawyr yn well eu byd ar ei gyfer. Mae'n ychwanegu y naws dirgel y gân wedi.

Nawr efallai y byddwch yn cofio bod y llynedd oedd Gwenno EP cyntaf anhygoel o'r enw " Ymbelydredd . " Ac mae'r un gan yr un enw glanio yn # 3 yn fy hoff ganeuon o 2012. Yn " Despenser St " hefyd yn gân arall anhygoel oddi ar yr EP , a oedd yn ymddangos mewn rhaglen deledu yn gynharach eleni . Mae'r EP oedd braidd yn freuddwydiol electro - pop. Y sain cân newydd yn llai electro ac yn fwy fel band yn teimlo iddo .

Y sengl hon gyda trac ychwanegol , a- ochr b os mynnwch. Fe'i gelwir yn " A B C Ch D " Mae'n ar hyd yr un llinellau â'r un .

Ac yna mae R Seiliog Remix o " Chwyldro . " Mae'n bendant yn cyflymu y trac , ond nid wyf yn siŵr ei fod wedi'i anelu at y llawr dawns. Yn hytrach , mae'n cymryd y gân i uchelfannau newydd gan ei fod yn swnio fel y gallech fod i fyny yn yr atmosffer yn gwrando arno . Yn bendant daith .

Ydych yn gwrando ar " Chwyldro " ar Soundcloud ...

" Chwyldro " ar gael i'w lawrlwytho ar wefan ei label peski yn . Ac os ydych yn dewis gwneud hynny , mae un CD corfforol y gallwch archebu , ond frys. Nid dim ond 50 o gopïau a wnaed felly bydd yn eithaf eitem y casglwr !

" Chwyldro " ar gael ar iTunes yr wythnos hon. Os gwelwch yn dda cefnogi'r artist !

Cheers wedyn !
- Davearama

P.S. Os gwelwch yn dda edrych ar pan fyddaf yn cyfweld Gwenno yr haf diwethaf ar gyfer Confessions Poptastic .

No comments:

Post a Comment