Poptastic Confessions

Poptastic Confessions

Follow by Email

Wednesday, October 1, 2014

Fratolish Hiang Perpeshki and Calon Peiriant by Gwenno

Dear Poptastic Readers,

Gwenno, The Queen of Welsh Dream Pop, is back with a double A-side single! Woo-hoo! 


Gwenno

The songs are called "Fratolish Hiang Perpeshki" and "Calon Peiriant." And great news! There is a video for the latter song!Before I try to describe the songs, I thought I'd head over to Peski (Gwenno's record label) and see what they had to say 

Communicating through the medium of pop, Gwenno blends big themes and a real sense of revolution to produce a powerful, politically-charged record. 'Fratolish Hiang Perpeshki' is a reference to Owain Owain’s 1976 novel ('Y Dydd Olaf') about a dystopian future where the robots have taken over and are busily turning the human race into clones through the use of medication. 'Calon Peiriant' is Gwenno’s response to the political upheaval she sees playing out all over Europe – from the borders of Scotland to the Basque country and beyond – as well as a war cry to all those who are dissatisfied with media propaganda and cultural manipulation.

Last week, Gwenno released a video for the dreamy track "Calon Peiriant."  Have a look and listen …
Wasn't that lovely? Yes, it was!

I'm a bit more excited for the track "Fratolish Hiang Perpeshki." For this track the beat picks up and as Gwenno said on her Facebook page, it's "the song to dance to when the world comes to an end!" The Italo disco song is dancefloor dreamy! Have a listen …
I hope there will be a video for this song!

Both tracks are available for download (and CD!) on October 6. Please check out Peski and Gwenno's Facebook page for the latest info!And Gwenno's first full-length solo album, Y Dydd Olaf, will be out October 27! So mark your calendars!

Cheers then,
—Davearama

P.S. If you like these tracks, then check out Gwenno's other songs also featured in Poptastic Confessions ...


***

Darllenwyr Poptastic annwyl, 

Gwenno, The Dream Brenhines Pop Cymru, yn ôl gyda sengl A dwbl-ochr! Woo-Hoo! Gelwir y caneuon yn cael eu "Fratolish Hiang Perpeshki" a "Calon Peiriant." A newyddion gwych! Mae yna fideo ar gyfer y gân olaf! 

Cyn i mi ceisio ddisgrifio'r caneuon, yr wyf yn meddwl y byddwn i'n ben ar at Peski (label recordiau Gwenno) a gweld beth oedd ganddynt i'w ddweud ... 

Cyfathrebu drwy gyfrwng y pop, Gwenno cyfuno themâu mawr ac ymdeimlad gwirioneddol o chwyldro i gynhyrchu cofnod pwerus, gwleidyddol-cyhuddo. 'Fratolish Hiang Perpeshki' yn gyfeiriad at Owain Owain nofel 1976 ('Y Dydd Olaf') am ddyfodol dystopian lle y robotiaid wedi cymryd drosodd ac yn brysur yn troi'r hil ddynol i mewn clonau drwy ddefnyddio meddyginiaeth. 'Calon Peiriant' yw ymateb Gwenno i'r cynnwrf gwleidyddol hi yn gweld chwarae allan ar hyd a lled Ewrop - o'r ffin rhwng yr Alban i'r wlad y Basg a thu hwnt - yn ogystal â crio rhyfel i bawb sy'n anfodlon gyda propaganda cyfryngau a thrin diwylliannol. 

Yr wythnos diwethaf, a ryddhawyd Gwenno fideo ar gyfer y trac dreamy "Calon Peiriant." Edrychwch ...

https://www.youtube.com/watch?v=PXMT5fL3cKg

Nad oedd hynny'n hyfryd? 

Beth yw ychydig yn fwy cyffrous i mi yw y trac "Fratolish Hiang Perpeshki." Ar gyfer y llwybr hwn y curiad yn codi ac fel y dywedodd Gwenno ar ei dudalen Facebook, 'i' "y gân i ddawnsio i pan ddaw'r byd i ben!" Mae'r gân disgo Italo yn llawr dawnsio dreamy! Cael gwrando ...

https://soundcloud.com/peskirecords/fratloish-hiang-perpeski-gwenno

Rwy'n gobeithio y bydd fideo ar gyfer y gân! 

Mae'r ddau traciau ar gael i'w lwytho i lawr (a CD!) Ar Hydref 6 Os gwelwch yn dda edrychwch ar Peski a Gwenno ar dudalen Facebook ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf!

A bydd albwm unigol hyd llawn cyntaf Gwenno fod allan 27 Hydref! Y Dydd Olaf. Felly marcio eich calendrau! 

Lloniannau wedyn, 
-Davearama 

P.S. Os ydych yn hoffi y traciau hyn, yna edrychwch ar caneuon eraill Gwenno yn ... 

No comments:

Post a Comment